Spiegels ziijn meedogenloos

Barst
Flarden (zijaanzicht)
Flarden